KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Lp. Element składowy roku szkolnego Data
1.   Rozpoczęcie roku szkolnego    I i III semestr : 08 września 2017 r. (godz. 17.00)
2.   Zimowa przerwa świąteczna   23-31 grudnia 2017 r.
3.   Ferie zimowe   22 stycznia-04 lutego 2018 r.
4.   Wiosenna przerwa świąteczna    29 marca-03 kwietnia 2018 r.
5.   Praktyka zawodowa   21 maja -21 czerwca 2018 r.
6.   Zakończenie rocznych zajęć     22 czerwca 2018 r.
7.   Ferie letnie   23 czerwca-31 sierpnia 2018 r.
8.   Dodatkowe dni wolne   21 i 22 grudnia 2017 r.
  04 i 05 stycznia 2018 r.
  01 i 02 czerwca 2018 r. 
9. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - pisemny    19 czerwca 2018 r.
10.    Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - praktyczny   27 czerwca – 03 lipca 2018 r. 
11.    Wręczenie dyplomów    31 sierpnia 2018 r.
Powrót