farm
TECHNIK FARMACJI
logo
 2 - letnie
Policealne Studium Farmaceutyczne ESAN
w Warszawie
01-513 Warszawa ul. Felińskiego 15
(Żoliborz, siedziba I LO, blisko Dworca Gdańskiego)
Pozwolenie Ministra Zdrowia.
Nadzór Kuratorium Oświaty w Warszawie
Uprawnienia szkoły publicznej
Rok załoźenia 2010
Szkoła jest objęta patronatem firmy farmaceutycznej N.P. ZDROVIT
                                 
ROZPOCZYNAMY NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017
PRZYJMUJEMY PODANIA DO SZKOŁY JUŻ OD 5 MAJA 2016
Z A P R A S Z A M Y
 
 
                                 
Absolwentów szkół średnich w każdym wieku,
Rónież pracujących i studentów ( zajęcia po południu i w soboty )
Zapewniamy:
- doświadczoną kadrę pedagogiczną,
- nowoczesną bazę dydaktyczną, możliwość korzystania z ksero (bezpłatnie),
- zajęcia praktyczne w aptece szpitalnej, hurtowni farmaceutycznej i aptekach miejskich (bez dodatkowych opłat),
Nauka płatna 10 miesięcy/rok, czesne 250 zł miesięcznie.
Absolwenci szkoły przystępują do egzaminu OKE i otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje, również w języku angielskim, umożliwia  pracę w UE.
              Nasza szkoła posiada  status ośrodka egzaminacyjnego, uczniowie zdają więc   egzamin w swojej szkole.
G A L E R I A !!!
Aktualności dla uczniów
 
R E K R U T A C J A   -  tel.    517 845 806 lub 501 142 192
psfwa@esan.edu.pl
Dokumenty do pobrania:
- Podanie,
- Skierowanie na badanie lekarskie
          - Wykaz placówek medycznych prowadzących badania lekarskie      
Lokalizacja
 Ciekawe adresy www 
Kredyt Bank  S.A. II Oddział w Warszawie    Nr konta:    PLN  -  91 1500 1070 1210 7005 9849 0000,           EUR  -  07 1500 1070 1210 7008 9602 0000 
KRS 0000144186     NIP: 521-008-44-60